Telegram, en av världens mest populära meddelandetjänster, gick i förra veckan ner för hundratusentals användare. En kraftig DDoS-attack med ursprung från kinesiska IP-adresser sägs ligga bakom avbrottet. Telegrams grundare, Pavel Durov, antyder att den kinesiska staten kan ligga bakom attacken. Detta med de enorma protesterna som nu pågår i Hong Kong, samt Telegrams roll i nyhetsspridning kring dessa, i åtanke.

 

DDoS-attack tog ner Telegram

Förra veckan gick Telegram, en av världens mest populära meddelandetjänster, temporärt ner för hundratusentals användare världen över. Bakom avbrottet låg en oerhört kraftfull Distributed Denial of Service (DDoS)-attack med ursprung från Kina, avslöjade Telegrams grundare Pavel Durov i en tweet.

“IP-adresserna kommer mestadels från Kina. Historiskt sett har alla DDoS-attacker på en statligt sponsrad skala som träffat oss skett i samband med protesterna i Hong Kong. Detta fallet var inget undantag”, sade Durov.

 

Kinesiskt inflytande kan inte uteslutas

Just nu pågår det i Hong Kong enorma protester mot en föreslagen utlämningslag som skulle kunna öka kinesiskt inflytande i landet. Under dessa protester används Telegrams krypterade kommunikationskanal för kommunikation utan spionage, för bland annat protestorganisation och varningar. Genom gruppchatter agerar även Telegram nyhetskanal för människor världen över kring vad som händer i Hong Kong. Båda anledningar till varför Kina skulle kunna vilja påverka meddelandetjänsten.

Även om tjänsten gick ner klarifierar Telegram att ingen data har gått förlorad. Strax efter avbrottet gick Telegram även ut med ett meddelande om att tjänster verkar ha stabiliserat sig.

 

Av Max Kardos, CYPRO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *