Sverige ska bli världsledande på digitalisering. Men vi röstar fortfarande på samma sätt som vi gjorde för 100 år sedan. Idag gör vi bankärenden på mobilen och deklarerar digitalt men måste fortfarande gå med en röstsedel, stå i kö och lämna in papperslappar för att rösta. Är det inte dags att vi som ledande digitaliseringsland tar även detta system till 2000-talet?

Enligt en undersökning av Visma vill fyra av tio svenskar rösta digitalt. I Estland erbjuds det som ett frivilligt alternativ till det klassiska röstsystemet vilket har lett till ett ökat valdeltagande. Kanske är det här man bör lägga energin för att nå närmare utopin om 100% röstdeltagande?

Men vad krävs för att digitala val ska bli verklighet?

Vi anser att säkerheten är det som måste finnas på plats för att detta ska hända. Även på myndighetsnivå har man idag inte tillräckligt säkra system för att kunna garantera att ett val inte skulle kunna hackas. De tekniska lösningarna finns men för att komma hela vägen måste detta bli en tillräckligt viktig fråga på högsta nivå.

Med tanke på vad som hänt de sista åren i val världen över är politiker kanske rädda för att digitalisera detta sista av våra demokratiska system. Men att inte göra det utgör också en risk då man potentiellt missar att nå de sista procenten i valdeltagande.

– Vi brinner för digital säkerhet och just säkerheten blir väldigt aktuellt i valtider. Bakgrunden till att vi startade CYPRO var att vi såg ett behov på marknaden som de existerande spelarna inte brydde sig om att fylla. Att som företag eller myndighet få känna sig säker när antalet säkerhetshot ökar för varje dag bör vara en rättighet. Vi hoppas att det vi gör även kan möjliggöra en ökad känsla av trygghet så att vi i Sverige kanske kan rösta digitalt redan 2022”, säger Christian Yng, VD på CYPRO AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *