Select Page
Vad är en brandvägg och varför ska du bry dig?

Vad är en brandvägg och varför ska du bry dig?

En brandvägg är en sorts blockad mellan ett säkert och ett osäkert nätverk, vilken kan vara mellan ett lokalt intranät och hela internet. Den grundläggande funktionen av en brandvägg är att tillåta interna användare komma åt auktoriserade resurser utåt samtidigt som...